@JoellOrtiz Puts On At #TheTour 7.18.2012 [via @PowTV, @IAmGXMedia, & @KwanLeeTV]

@JoellOrtiz Puts On At #TheTour 7.18.2012 [via @PowTV, @IAmGXMedia, & @KwanLeeTV]

Joell Ortiz Performing At The Tour 7-18-12

VannDigital